Služby


  • vytvorenie reklamného letáku (newsletteru), príprava textu, reklamných sloganov, grafiky


  • realizácia mailingu, príprava odoslania, samotné ostré odosielanie reklamnej kampane príjemcom obchodného oznámenia


  • odosielanie mailingu na vlastné databázy klienta (ak máte vlastnú databázu mailov a potrebujete odosielací systém - je toto riešenie práve pre vás)


  • finalizácia a vyhodnotenie kampane - štatistiky


  • správa databáz - keď potrebujete odfiltrovať a usporiadať údaje zo surových mysql databáz do výstupných formátov napríklad .csv .txt atď.


  • writing - písanie článkov rôzneho druhu, prekladanie textov ČJ/SJ


  • výroba webových stránok - jednoduchá grafika + logá, cms, php, formuláre, responzivita, seo, writing


  • reklamné - kreatívne práce, návrh reklamy, loga, reklamných textov